Lapsikuvauksessa varataan aikaa ja mennään lapsen ehdoilla.  Mihinkäs tässä on kiire valmiissa maailmassa. Annetaan aikaa ihmetykselle ja leikille.